Národní ekonomická konference 2020

Globální ekonomický otřes, který řešíme v posledních měsících a ještě chvíli budeme, je také příležitostí ke strategickým úvahám o budoucnosti našeho hospodářství. Restart ekonomiky byl tématem Národní ekonomické konference

„Koronavirová“ opatření znamenala pro tuzemskou ekonomiku tvrdou ránu a její zranitelnost se ukázala v plné nahotě. Některá odvětví doslova přestala fungovat ze dne na den a jiná běží pouze v omezeném režimu. Vláda sice nabídla různé programy na podporu podnikatelského prostředí, ty ale samy o sobě nestačí. Pokud chceme minimalizovat dopady této krize, musíme do ekonomiky napumpovat stovky miliard korun. Stěžejní roli v jejich efektivním rozdělení však musí plnit stát.
Jak lze s odstupem času hodnotit vládní opatření, jejichž cílem bylo zmírnění ekonomických dopadů? Byly skutečně efektivní? Jakými dalšími kroky chce vláda nastartovat tuzemskou ekonomiku? Stane se schodkový rozpočet pravidlem i do budoucna? Dokáží občané ČR podporou domácího trhu viditelně zmírnit dopady koronakrize nebo mluvíme jen o kapce v moři kdy se bez státní podpory neobejdeme? Jak bude stát řešit omezené rozpočty krajů a obcí v důsledku poklesu způsobeného kompenzačními bonusy?

O těchto tématech byla Národní ekonomiská konference, kterou moderoval Martin Kolovratník a byla ke shlédnutí on-line na sociálních sítích.

Z rozhovorů s ministryní Alenou Schillerovou a ministrem Karlem Havlíčkem vybíráme: 

Rozmohl se nám tady takový nešvar, ÚČELOVÉ VYBÍRÁNÍ FAKTŮ ? OECD vydalo několik grafiků, z nichž se v českých médiích objevil pouze ten, který přisuzuje ?? propad HDP přibližně o 9,6 %. Ministryně financí Alena Schillerová na včerejší konferenci řekla, že v této chvíli to nelze potvrdit, ani vyvrátit. Makroekonomickou predikci budeme dělat začátkem září v souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 2021. Ve zprávě OECD byly ale další zajímavé grafy, které se už nikde neuváděly ? Hodnotily totiž zdraví veřejných financí, včetně schodku a Česká republika v tomto ohledu vyšla jako čtvrtá nejlepší země ze srovnávaných. Zpráva zároveň hodnotila i to, jaké bude veřejné zadlužení. Zde jsme se umístili na třetím nejlepším místě a v odhadu nezaměstnanosti jsme dokonce nejlepší ze všech zemí OECD 

Ministr Karel Havlíček to na Národní ekonomické konferenci řekl jasně ? Mohou nás kritizovat zleva zprava. Nikdo ale této vládě neodpáře skutečnost, že jsme dali extrémní peníze do výzkumu ?Současně jsme strategií „Země pro budoucnost“ nastavili nové parametry řízení celého výzkumu. Rosteme investicemi do této oblasti, vždyť v roce 2015 se jednalo o sumu ze státního rozpočtu v objemu 25 miliard a dnes je to 38 miliard. Když k tomu připočtu ještě evropské zdroje, pak jsme na částce téměř 50 miliard! ?

v souhrnném videu můžete sami shlédnout jaká konference byla:

https://www.facebook.com/KolovratnikM/videos/311329156714747