Předzahrádky v krajském městě ZDARMA až do konce října

V rámci opatření ke zmírnění dopadů epidemie na provozovatele stravovacích zařízení sloužících pro veřejnost na území Statutární město Pardubice se starostové Městských obvodů Pardubice I–VIII na návrh starosty pátého obvodu Jiřího Rejdy shodli na návrhu prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

„Jsem velice rád, že se nám spolu s kolegy a kolegyní podařilo dospět ke shodě a dobrou věc prosadit,“ informuje na svém profilu úspěšný starosta Městský obvod Pardubice V.