Přírodu a zdraví si musíme chránit, jinak ztratíme to nejcennější, co máme

Poslanec a kandidát ANO na hejtmana Pardubického kraje Martin Kolovratník považuje zdraví obyvatel a životní prostředí za zásadní pro spokojený a šťastný život občanů. „Tato oblast byla dlouhodobě přehlížena. Chci jí proto věnovat náležitou pozornost, kterou si zaslouží,“ říká. Společně se starostou Chrudimi Františkem Pilným a Robertem Klčo nabízejí cestu, kterou bychom se měli vydat.

 

Pardubický kraj se v posledních letech stále častěji potýká s extrémy počasí – suchem a povodněmi. Proč v tomto ohledu patří mezi vůbec ty nejzasaženější těmito jevy?

 

Robert Klčo: Je to právě počasí, které nám ukazuje v plné nahotě zranitelnost životního prostředí. Samozřejmě nemůžeme ovlivnit to, zda bude nebo nebude pršet. Můžeme ale ovlivnit podobu naší krajiny, rozmanitost lesů nebo kvalitu půdy. Oblast životního prostředí bohužel byla v našem kraji trvale upozaděna. To, co se v posledních letech děje, je tak z velké části daň její dlouhodobé podfinancování. Bohužel neexistuje způsob, jak bychom tento stav mohli rychle napravit. Změny v oblasti životního prostředí jsou během na dlouhou trať.

 

Co podle Vás stojí za těmito problém? A lze jim nějakým způsobem předcházet?

 

Robert Klčo: Abychom zjistili původ problémů, nemusíme chodit daleko. Stačí vyrazit ven mimo město a podívat se například vyprahlou půdu. Není se čemu divit, že když zaprší, nastanou bleskové povodně a problém je rázem na světě. Díky dešťům se sice obecně kvalita půdy významně zlepšila, přesto bez výrazné systémové změny se do budoucna neobejdeme. Nastane další vlna veder a sucho se vrátí. Musíme se proto zaměřit na zadržování vody v krajině a navrátit jí tak její původní vlastnosti. Bez zásadních změn to prostě nepůjde.

František Pilný: V boji se suchem neexistuje jeden univerzálně správný přístup, který když budeme prosazovat, tak nad suchem zvítězíme. Jedná se o kombinaci různých opatření a nástrojů, které se vzájemně podporují a doplňují. Bohužel mám ale pocit, že když už se někdo o životní prostředí zajímá, neřeší příčinu problému, ale až jeho následek. To je samozřejmě špatně, protože se takto nikdy těchto problémů nezbavíme.

 

Jak to myslíte, že politici neřeší příčiny problémů, ale až jejich následky? Prozradíte nám, jak chcete zadržet vodu v krajině?

 

František Pilný: Krásným příkladem jsou naše městské lesy, které těžce zasáhla kůrovcová kalamita. Klíčovou roli zde hraje sucho a teplo. Pokud je strom oslaben suchem, nemá proti kůrovci šanci. Zdravý a vodou dostatečně zásobený strom si se škůdci hravě poradí. Rozhodli jsme se proto obnovit více než tři desítky lesních tůní. Jedná se o konkrétní ukázku toho, jak chceme zadržovat vodu v krajině a současně řešit i další související problémy. Jednoznačně proto podporujeme obnovu tůní, mokřadů, „slepých“ ramen potoků, ale samozřejmě i výsadbu nových stromů.

 

Sucho, povodně nebo rozvodněné řeky jsou přírodní jevy a rozhodně se nebudou orientovat podle našich smyšlených hranic mezi jednotlivými kraji. Neměla by proto být oblast životního prostředí být řízena centrálně, a nikoliv jednotlivými kraji?

 

Martin Kolovratník: Víte, z vyjádření některých krajských politiků mám pocit, že politika se dělá ve stylu buď my, nebo oni. Tak to ale není. Myslím, že ze vzájemné spolupráce s centrální vládou můžeme těžit všichni, obzvlášť v této oblasti. K přírodě musíme začít přistupovat systematicky a s respektem. Chci proto navázat úzkou spolupráci s ministerstvy životního prostředí a zemědělství, ne s nimi bojovat. Jednoznačně souhlasím, že naše problémy známe mnohem lépe než „úřednici někde v Praze“. Na druhou stranu jejich role je ale rovněž přínosná, například v oblasti různých postupů a dotačních programů.

 

Jak chcete financovat nákladnou oblast životního prostředí?

 

Robert Klčo: Péče a rozvoj životního prostředí rozhodně nepatří mezi levné záležitosti. Musíme se proto maximálně využít dostupné finanční prostředky z různých dotačních programů a ani to nám v současném stavu nemusí stačit. Pokud nám občané dají svou důvěru a získáme ve volbách dostatečně silný mandát, zasadíme se proto o navýšení investic z krajského rozpočtu směřující do této oblasti až o deset procent.

 

Jednou z volebních priorit ANO je podpora zdraví obyvatel. Našim čtenářům neunikl Váš nedávný návrh na zavedení příspěvku ke koupi elektrokola. Mohl byste stručně tento návrh představit?

 

Martin Kolovratník: Ve zdravém těle zdravý duch. Myslím, že tohle pořekadlo zná každý z nás. Rozhodně na něm něco bude. Ne každý z nás je však vrcholový sportovec, pohyb pro mnohé může být náročnější. Chci proto podpořit občany a umožnit jim poznávat krásná místa našeho kraje a myslím si, že by se o to měl postarat kraj! Proto v případě úspěchu v krajských volbách, navrhnu podporu jejich nákupu jednorázovým příspěvkem 4.000,- korun. To vše pro rozvoj zdravého způsobu života, ekologického cestování a také ekonomiky. Rovněž podpořím výstavbu nových nabíjecích stanic v desítkách obcí a měst našeho kraje. Chci lepší a zdravý Pardubický kraj a tento návrh nám může k dosažení našeho společného cíle určitě pomoci!