Seženeme peníze pro náš kraj a zastavíme jeho další chátrání!

Zdroj: 5 plus 2

Může si kraj dovolit šetřit na krajských silnicích? Příští rok by totiž měl klesnout rozpočet na jejich opravy na zlomek letošní částky.

Přiznám se, že společně s kolegy Davidem Švecem nebo Janem Hrabalem sledujeme s obrovskými obavami informace týkající se oprav krajských silnic. Vedení Pardubického kraje chce z letošních 554 milionů korun rozpočet ponížit na směšných 40 milionů. Za takové peníze se opravdu kvalitní silniční síť udržet nedá. Vím, že uvnitř krajské koalice na tomto rozhodnutí nepanuje shoda a doufám, že voliči ve volbách rozhodnout tak, aby k tomuto opravdu sebevražednému rozhodnutí nedošlo. Nevím, zda kolegové spoléhají na peníze od státu, kterými naše hnutí podporuje kraj od svého vstupu do vlády. Od roku 2015 náš kraj takto získal zhruba 1,5 miliardy korun na opravy silnic. Rozhodně by to byl krok špatným směrem. Škrtat na údržbě silnic je špatně, podobně jako na dalších investicích.

 

Nejen investice do silnic, ale i do dalších oblastí jsou ohroženy. Kde má náš kraj vzít peníze na jejich financování?

Víte, to jsou obavy politiků ve vedení našeho kraje, které vycházejí z jejich nedostatečného rozhledu. Obávám se, že pokud voliči nepůjdou k volbám a politické vedení našeho kraje se nezmění, tak se černé scénáře opravdu naplní. Utvrdili mě v tom i starosta Chrudimi František Pilný, starosta Žamberku Oldřich Jedlička nebo místostarosta Poličky Pavel Štefka, kteří mají ohromné zkušenosti s veřejnými rozpočty. Přitom by to byla ohromná škoda. Za naše hnutí mohu potvrdit, že umíme získat peníze pro náš kraj. Nedávno jsme dokonce představili zcela nový Investiční fond Pardubického kraje. V následujících čtyřech letech v něm bude připraveno minimálně 10 miliard korun na jeho rozvoj. Je však důležité zdůraznit, že se jedná o peníze nad rámec krajského rozpočtu.

 

Investice jsou hezké, ale bez vzdělaných obyvatel zůstaneme „montovnou Evropy“. Co můžeme udělat pro změnu?

Pocházím z učitelské rodiny, navíc jsem v každodenním osobním kontaktu s podnikateli a moc dobře tak vím, co trápí náš průmysl. Bohužel je to právě kvalita našeho školství, které se zaseklo ve 20. století a stále ne a ne se přizpůsobit aktuálním požadavkům a potřebám. Společně s Robertem Klčo a dalšími kolegy jsme proto vytipovali několik nutných změn, které přinesou jeho zkvalitnění. Bezesporu tu jsou věci, které budou trvat několik let, jsou tu ale i změny, které můžeme udělat během relativně krátké doby. Ilustračně mohu uvést například pořízení výukových tabletů pro krajské školáky, které umožní i moderní přístup k výuce. Za samozřejmost potom považuji vybavení škol kvalitní a rychlou WiFi, která bude dostupná zdarma. Bez kvalitních učitelů se ale neobejdeme. Podpoříme proto navýšení platů pedagogů a podpoříme jejich další vzdělávání. Zavedeme pro ně rovněž motivační programy.

 

Pojďme se podívat na oblast zdravotnictví, která zrovna nepatří do výstavní skříně výsledku uplynulých čtyř let. Co říkáte na stále častější pochybění v krajských zdravotních zařízeních?

Bohužel jsme svědky stále se opakujících pochybení, z nichž několik skončilo tragicky. Nedokážu si představit, jaké pocity musí prožívat rodiny, kterých se to týká. Opravdu mě to lidsky velmi mrzí. Osobně si myslím, že se však již nejedná o pouhou náhodou. Těch pochybění bylo v uplynulých letech více než dost. Bohužel platíme za to, že politické vedení našeho kraje k této oblasti nepřistupovalo s dostatečným respektem a zájmem. Společně s odborníky a lékaři, ilustračně mohu uvést primáře dětského oddělení doktora Davida Kasala, jsme proto našli recept, kterým vyléčíme naše zdravotnictví.

 

O jaký recept se jedná? Můžete být konkrétní?

Chceme pro obyvatelé našeho kraje nejmodernější nemocnice se špičkovým vybavením, dostupnou péči a férovým přístupem ke všem pacientům. Bez rozdílů a bez kompromisů! Neobejdeme se ale ani bez investic do nemocničních budov, které jsou mnohdy v havarijním stavu. Víme, že bez kvalitního personálu to ale nepůjde. Postaráme se proto o mnohem lepší podmínky pro práci lékařů, zdravotních sester a dalších zaměstnanců zajištujících chod našich nemocnic.

Poslední otázka, co byste vzkázal voličům do krajských voleb?

Jednoznačně aby přišli k volbám. Jsou důležité a budeme v nich ve skutečnosti rozhodovat o tom, zda chceme kraj stále pouze udržovat, nebo ho konečně začneme rozvíjet ku prospěchu nás všech. Já jsem rozhodně pro druhou možnost. Máme kvalitní program, vize a v našich řadách jsou opravdu zkušení profíci, kteří mají výsledky. Mohu Vás ujistit, že šanci nepromarníme a uděláme z našeho kraje lepší místo pro život.