NAŠE PRIORITY PRO LEPŠÍ PARDUBICKÝ KRAJ

MODERNÍ A ÚSPĚŠNÝ KRAJ, KTERÝ JE KRÁSNÝM MÍSTEM PRO ŽIVOT

Pardubický kraj má skvělé předpoklady pro život. Je to kraj, který má úžasnou geografickou polohu v rámci České republiky. Může těžit z budoucího dopravního napojení do všech směrů. Pro rozvoj ekonomiky má historické univerzitní zázemí i bohatou historii strojírenských firem. Zároveň disponuje přírodním bohatstvím – typicky českými horami se sítí stezek a malých i větších historických památek. Je to kraj, který má blízko ke sportu i k tradicím.

Máme potenciál, který dřímá a který chceme nově využít. Jsme na to připraveni!

Krajská samospráva musí rozvíjet své území zcela novým způsobem. Předchozí krajské vlády v některých případech odvedly solidní práci, nedostatky jsou však vidět na každém kroku. Nemocnice jsou sice finančně stabilní, jejich vybavení je však na nízké úrovni a jsou zatíženy spornými kauzami. Síť středních škol pracuje na základě starých zvyků a systém výuky zatím nekopíruje moderní trendy 21. století. I přesto, že u nás najdeme opravené památky a turistické cíle, je Pardubický kraj stále popelkou mezi ostatními. Jezdí do něj málo turistů, na mapě republiky není moc vidět. Nevyužívá svůj potenciál a PŘESNĚ TOHLE CHCEME MY V ANO ZMĚNIT!

Aby tady chtěly žít i naše děti. S tímto sloganem jsme pod hlavičkou hnutí ANO 2011 šli poprvé do voleb v roce 2013. A nadmíru úspěšně! Jsme přesvědčeni, že za těch 7 let odvedlo hnutí ANO 2011 velký kus práce. Jak na úrovni vládní a sněmovní, tak v některých krajích, a hlavně v místní politice. Optikou tohoto přání chceme nyní rozvíjet i Pardubický kraj. Máme odborné zázemí, máme hodně osobních zkušeností a víme jak na to.

KRAJ, KTERÝ SE NEBOJÍ AKTIVNĚ INVESTOVAT

 • Inovativní zdroje financování – aktivně vyhledáme nové zdroje financování potřeb kraje. Využijeme kombinaci interních a externích zdrojů, připravíme výhodné úvěrové rámce nejen od EIB, ale také od Národního rozvojového fondu a záruky ČMZRB. Ty budeme kombinovat s novými dostupnými programy jako je podpora Národní sportovní agentury nebo přímé dotační zdroje Evropské komise. V otázce financování chceme být pilotním a ukázkovým regionem střední Evropy.
 • Nové efektivní způsoby řízení financí a rozpočtu – výše uvedené finanční zdroje lze efektivně kombinovat. Mnohem víc použijeme tzv. „blending“, tedy kombinaci výše zdrojů pro jeden účel. Máme s tím zkušenosti z resortu dopravy. Oslovíme aktivně orgány Evropské unie (konkrétně DG Regio) a nabídneme spolupráci na pilotních projektech pro další programovací období.
 • Partnerství veřejného a soukromého sektoru – úspěšné projekty PPP známe ze zahraničí. Využijeme know-how poradenských společností a tyto projekty začneme realizovat jako první region v České republice. Jejich potenciál využijeme nejen v dopravě, ale také v sociální oblasti a ve výstavbě sportovišť. Jsme však zdrženliví k podobným projektům ve zdravotnictví.
 • Velké úspory díky moderním metodám soutěží – zde budeme těžit z vlastních zkušeností ze sektoru dopravy. Jako veřejný zadavatel použijeme nejmodernější způsoby veřejných zakázek – Design§Build, digitalizaci stavebního procesu (BIM), využití vzorových smluvních dokumentací. Budeme pilotním krajem, který bude v dopravním stavitelství využívat nejmodernější smluvní metodiku FIDIC. Pomocí této osvědčené praxe jsme schopni ušetřit každoročně desítky milionů korun.
 • Investiční pobídky – výše uvedené nástroje aktivně využijeme k získání nových podnikatelských subjektů v kraji. Připravíme pozemky a infrastrukturu, nabídneme úspěšným podnikatelům dobré a férové zázemí kraje.
 • Maximalizace státních investic – díky několikaleté osobní zkušenosti se nadále zasadíme o maximální příliv státních investic do Pardubického kraje. Nechceme být pro vládu oponentem, chceme být dobrým partnerem. Prosadíme co nejvyšší rozpočty do železničních uzlů a nádražních budov, podpoříme co nejrychlejší stavbu D35 a zahájení D43.

KRAJ, KTERÝ MÁ SKVĚLÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM

ŠPIČKOVÁ SILNIČNÍ INFRASTRUKTURA

 • Umíme zrychlit výstavbu dálnic D35 a D43 – známe legislativu, víme, jak jednat s majiteli pozemků, máme potřebné kontakty na Ministerstvu dopravy. Nechceme kritizovat vládu, ale chceme být aktivním hráčem. Založili jsme občanský spolek, který má za sebou ohromný kus práce. Propojíme všechny dotčené obce, aktivně se zasadíme o zrychlení povolovacích procesů. Pomůžeme tomu, aby dálnice D35 byla hotová do pěti let. A aby během našeho volebního období začala výstavba D43 ze severního konce v našem kraji. Po vzoru jiných krajů uzavřeme trojstranné memorandum mezi Pardubickým krajem, ŘSD a Ministerstvem dopravy ve věci zrychlené prioritní výstavby těchto dálnic.
 • Dokončíme obchvaty měst – investorem těchto akcí je stát a díky naší aktivitě jsou mezi prioritními stavbami, které zrychlí až o šest let. Z pozice kraje budeme cíleně zrychlovat jejich výstavbu. Pardubic, Chrudimi, Lanškrouna, Žamberka i České Třebové.
 • Silnice II. a III. třídy již nesmí čekat – víme, že boj s centrálními orgány nefunguje. Nechceme být v roli MY×ONI, ale naopak. Máme osobní zkušenosti ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Díky naší aktivitě přišlo do kraje 1,4 miliardy korun na naše krajské silnice a 2,7 miliardy korun na přivaděče k dálnici.
 • Obce musí táhnout za jeden provaz – chceme, aby napojení na D35 pomohlo všem obcím v kraji. Máme osobní zkušenosti z úspěšných vyjednávání o trase samotné dálnice D35, tyto zkušenosti zcela nově využijeme při budování krajské silniční sítě.

NEJMODERNĚJŠÍ SLUŽBY NA ŽELEZNICI 21. STOLETÍ

 • Přímá vazba nádraží a okolí – využijeme mnohaleté osobní zkušenosti ze železniční dopravy. Společně se starosty obcí navrhneme jednotný moderní design větších nádraží i malých zastávek. Víme, že Správa železnic chce v našem kraji investovat téměř 50 miliard korun. Na tuto obří částku navážeme chytrou spoluprací ve všech dotčených obcích.
 • Propojení více druhů dopravy – cíleně zmodernizujeme jednotlivé dopravní uzly. Zajistíme nejmodernější přestupní servis tak, aby cesta na vlak byla co nejpohodlnější.
 • Moderní a pohodlné regionální vlaky všem – na základě osobní zkušenosti podporujeme centralizaci regionální vlakové dopravy. Zasadíme se o to, aby si každý kraj nevymýšlel různé experimenty, které vedou ke zhoršení kvality. Chceme, aby regionální vlaky objednávalo centrálně a profesionálně Ministerstvo dopravy. Zajistíme návaznost mezi jednotlivými kraji i propojení s dálkovými spoji. Vlaky se opět stanou rychlým a moderním způsobem veřejné dopravy. Hlásíme se k systému jednotného jízdného a budeme ho aktivně prosazovat – jedna jízdenka platí pro všechny dopravce.

VEŘEJNÁ DOPRAVA PO VZORU ŠVÝCARSKA

 • Nový systém dopravního plánování – chceme změnit systém plánování veřejné autobusové dopravy. Vrátíme plnou funkci společnosti OREDO a pověříme ji precizní spoluprací se starosty všech obcí. Úplně novým způsobem začneme jednat s okolními kraji. Nelíbí se nám, že se dnešní krajští politici neumí dohodnout se svými sousedy a kvůli sporu o náklady nechají občany v hraničních oblastech tzv. „na holičkách“. Zmapujeme vaše potřeby a zavedeme nové linky přeshraniční autobusové linky.
 • Propojení velkých měst – konečně začneme komunikovat s dopravními podniky. Navrhneme přímé propojení Pardubic a Chrudimi pomocí MHD, v případě úspěchu budeme podobný „příměstský“ model realizovat i v dalších částech kraje.
 • Významné úspory v provozu – máme vymyšlený systém, jak ušetřit desítky milionů za zbytečné jízdy. Veškeré stávající prostředky převedeme efektivně do častějších jízd, zrevidujeme požadavky občanů a znovuobnovíme dálkové linky (např. přímá spojení na Prahu, Brno či Liberec).
 • Nechceme drahé kilometry od dopravců – s využitím vlastních znalostí legislativy přineseme do krajské samosprávy inovativní metody veřejných soutěží. Pokud to bude možné, tak navrhneme nový způsob poptávky autobusové dopravy.
 • Zcela ekologická doprava – už nechceme na našich silnicích naftové motory. Jako veřejný zadavatel budeme aktivně vyžadovat vysoký podíl hybridní nebo vodíkové dopravy ve veřejném sektoru. Budeme spolupracovat s Moravskoslezským krajem na systematickém rozvoji vodíkové dopravy jako palivem budoucnosti.
 • Dopravní uzel Pardubice – dlouhodobě aktivně podporujeme projekt jedinečného multimodálního uzlu v krajském městě. Jedná se o unikátní propojení všech čtyř dopravních módů, které nemá žádné jiné město v České republice. Zajistíme dostatek prostředků pro tvorbu projektových dokumentací a máme ambici zahájit stavbu uzlu. Nezbytnou podmínkou je splavnění Labe.
 • Podpora života na vodních cestách – vodu máme rádi. Řeku Labe nevnímáme jako hranici území, ale jako místo stvořené pro život. Aktivně vstoupíme do problematiky splavnění Labe (stupeň Přelouč). V koordinaci s městem Pardubice zajistíme úpravy územních plánů a aktivně investičně podpoříme rozvoj osobní a rekreační lodní dopravy na řece. Jako ideální začátek vidíme budování malých přístavišť, půjčoven paddleboardů a loděk. Zkrátka chceme „dostat lidi a život na vodu“. Potenciál vidíme také v osobním splavnění Labe až do Hradce Králové. Naopak nepodporujeme projekt „Dunaj–Odra–Labe“ a podpoříme vynětí této vize z územní rezervy.

KRAJSKÉ LETIŠTĚ PARDUBICE

 • Jedno z nejlepších letišť republiky – zasadíme se o restart krajského vzdušného přístavu. Prosazujeme myšlenku jeden majitel (provozovatel) = jedna odpovědnost. Hlásíme se k dokončení letištního terminálu, chceme aktivně rozvinout celé spektrum leteckých služeb (cargo terminál, celní sklady, logistika, airport services). Prosadíme úzkou spolupráci s Letištěm Václava Havla i s Armádou České republiky, která bude výhodná pro obě strany.

KRAJ, KTERÝ JE NA ŠPIČCE INOVACÍ VE STŘEDNÍ EVROPĚ

NOVÝ PŘÍSTUP K VĚDĚ A VÝZKUMU

 • Spolupráce na výzkumných projektech – aktivně oslovíme jednotlivé fakulty Univerzity Pardubice a vypíšeme grantové programy na studentské výzkumné projekty. Podmínkou bude realizace a uvedení do praxe na území Pardubického kraje.
 • Aplikace občana Pardubického kraje – vyvineme a zprovozníme zcela novou mobilní aplikaci občana pro většinu životních událostí. Na placení, objednávání služeb, využití slev, jízdné, rezervaci úřadů či zdravotnictví, informování, kulturu i sport. Vzorem nám je Estonsko, aplikace bude kompatibilní se všemi současnými systémy (platební karty, In-karta ČD apod.).
 • Jedna jízdenka/vstupenka/letenka – ve spolupráci s národním dopravcem České dráhy připravíme unikátní jednotnou nabídku. Koupě vstupenky na jakoukoli kulturní/sportovní akci v kraji bude zároveň jízdenkou na tuto akci. Stejným způsobem budou fungovat letenky z letiště Pardubice. Každý, kdo z našeho vzdušného přístavu poletí bude moci využít svou letenku jako vlakovou jízdenku po celém kraji i do ostatních krajských měst v České republice.

KRAJ, KTERÝ ZAJISTÍ NEJLEPŠÍ ZDRAVOTNICTVÍ

 • Krajské nemocnice musí znovu získat důvěru občanů – ve zdravotní péči není možné dělat kompromisy! Nechceme, aby občané našeho kraje volili pro zdravotní péči fakultní nemocnice v okolí, chceme, aby se s důvěrou obrátili na zařízení v našem kraji. Zařízení, která budou špičková a moderní. Proto budeme aktivně jednat s primáři všech oborů v našem kraji a popíšeme jejich ideální prostředí. Chceme vybavit jejich pracoviště tou nejlepší možnou technikou a zázemím. Bez kompromisů. Jen tak dáme naději mladým medikům a budeme je motivovat k tomu, že budou v našem kraji působit dlouhodobě. Na financování použijeme moderní evropské nástroje.
 • Atraktivní podmínky pro mladé lékaře a sestřičky – kvalita naše zdravotnictví závisí na kvalitních a spokojených lidech. Ve spolupráci se školami a obcemi připravíme nové zázemí a prostředí pro zdravotnický personál. Mladým zdravotníkům nabídneme moderní a dostupné ubytování, aktivně zajistíme další vzdělávání v oboru a budeme se snažit, aby si pro svoji další kariéru vybrali právě nemocnice v Pardubickém kraji.
 • Moderní služby pro naše občany – kraj má jako zřizovatel velké možnosti. Ve všech našich zařízeních vybudujeme vlastní pohodlné vchody a čekárny pro seniory i pro rodiče s dětmi. Zajistíme asistenční služby v každé naší nemocnici (doprovody na místo, pomoc se zavazadly. Pro ty, co mají rádi technologie, zprovozníme online systém přednostních rezervací.
 • Zdravotní vozy – prosadíme zcela novou službu krajských nemocnic. V celém kraji bude trvale k dispozici několik vozů s osádkou pro přepravu osob a léků. Pokud lékař rozhodne, vznikne pacientovi nárok na přepravu do/z domova do nemocnice a zpět. Nesmí se už stát, že někoho odveze sanitka, ale zpátky musí tzv. „po svých“.
 • Telemedicínská péče – využijeme nejmodernější současné trendy a budeme digitalizovat. Zprovozníme službu monitoringu fyziologických funkcí pacienta a diagnostiku na dálku, pod dohledem odborníků z pohodlí domova. Tato služba bude mít i podpůrnou funkci pro seniory a pacienty s chronickými onemocněními. Pravidelná měření umožní lékařům včas reagovat na změny stavu a upravit medikaci.
 • Do vedení pouze odborníky, ne politiky – důležité posty by neměli zastávat lidé na základě politických preferencí, ale manažeři s vysokou odborností a zkušeností. Absolutním kritériem musí být profesionalita a reference. Budeme diskutovat se současným vedením krajských nemocnic a budeme požadovat splnění výše uvedených odborných kritérií.
 • Porodné, krajský rodičovský příspěvek – chceme, aby náš kraj rostl a aby se u nás maminky cítily dobře. Na podporu rodičů a mladých rodin vyčleníme speciální částku a každému novému občánkovi přispějeme jednorázově 1000 korun. Částku bude možné využít formou poukazu na dětské zboží a vitaminy.

KRAJ, KTERÝ JE 100% EKOLOGICKÝ A ŠETRNÝ K PŘÍRODĚ

 • Pilotní výstavba dřevěných budov – ve spolupráci s odborníky z lesnického a dřevozpracujícího průmyslu a se zemědělskou univerzitou aktivně vybudujeme pilotní dřevěnou výškovou budovu v České republice. Bude umístěna v oblasti krajského města a bude mít víceúčelové využití.
 • Důraz na bezemisní mobilitu – v průběhu přirozené obměny vozového parku kraje (a jeho zřizovaných organizací) budeme důsledně cílit na čistou dopravu. Všechna nová vozidla budou buď elektrická, vodíková nebo v hybridním režimu. Označena budou speciálními registračními značkami se znaky „EL“.
 • Důraz na ekologickou výstavbu ve všech případech – Pardubický kraj jako veřejný investor bude požadovat na všech vlastních investičních akcích (ať nových staveb nebo rekonstrukcí) maximální využití přírodních materiálů, primárně dřeva z vlastních regionálních zdrojů.
 • Nová spalovna komunálních odpadů – souhlasíme s myšlenkou, že skládkování odpadů musí skončit co nejdříve. Do konce volebního období proto chceme projednat a připravit projekt nového moderního energetického využití komunálních odpadů. Jako ideální se nám jeví lokalita Opatovic nad Labem ve spolupráci se sousedním Královéhradeckým krajem.
 • Stop spalovně nebezpečných odpadů – nevyřešený problém nebezpečné spalovny v Rybitví naopak vnímáme jako nepřijatelnou zátěž! Aktivně vstoupíme do jednání mezi dotčenými obcemi a majitelem zařízení. Naším cílem je spalovnu odkoupit, definitivně uzavřít a ekologicky odstranit. Máme promyšlené financování – buď z Evropských fondů nebo za pomoci státních organizací.
 • Podpora elektromobility – aktivně podpoříme dostatečným příspěvkem každého obyvatele kraje, který si pořídí elektrokolo. Na tyto účely vyčleníme dostatečné prostředky pro prvních 10 000 zájemců. Zároveň začneme aktivně podporovat (při odborné spolupráci s Asociací pro elektromobilitu) výstavbu sítě malých dobíjecích stanic na celém území Pardubického kraje.
 • Využití moderních technologií na energetické úspory – chceme být úsporní. Začneme budovat malé solární systémy na všech budovách v majetku Pardubického kraje (nemocnice, školy, úřady), podpoříme jejich rozšíření do soukromého sektoru. Ve všech vlastních nemovitostech aplikujeme modernizaci vytápěcích systémů a budeme centrálně řídit a monitorovat energetickou spotřebu.
 • Maximální třídění odpadů – společně s obcemi a s kolektivními správci sběru zmapujeme všechna místa, kde chybí ekologické třídící kontejnery a zajistíme je občanům. Svoz tříděného odpadu chceme realizovat na území našeho kraje za pomoci bezemisních vozidel.
 • Více zeleně pro celý kraj – v období 2021–2024 kraj vysadí nejméně 10 000 nových stromů. Tuto výsadbu podpoříme nejen na vlastních pozemcích, ale především u obcí a soukromníků.
 • Boj proti suchu – své aktivity úzce propojíme s Ministerstvem životního prostředí. Ke státním podporám přidáme dalších minimálně 10 procent z vlastních zdrojů a zasadíme se o zcela nový přístup k vodě v našem kraji. Chceme čistit rybníky, prohloubit studně a hledat inovativní projekty na zadržování vody v krajině. Společně s odborníky z Mendelovy univerzity chceme nově modelovat celou krajinu našeho kraje. Budovat systémy pro udržení vody, pro růst zeleně a pro krásnou přírodu.
 • Likvidace kůrovcové kalamity – zaměříme se na pomoc postiženým obcím. Není možné, aby lesnické firmy svážely kalamitní dřevo po místních komunikacích, které se zničí. Zmapujeme celé území kraje, postiženým obcím zajistíme prostředky na opravy a budeme v aktivním vztahu s lesníky. Na řešení škod se musí rovným dílem účastnit všechny subjekty.

KRAJ, KTERÝ SE UMÍ POSTARAT O SVÉ OBČANY

PODPORA ŽIVOTA NA VENKOVĚ

 • Obecní pošty, hospody a prodejny – budeme je intenzivně podporovat. Společně se starosty vytipujeme neřešené problémy s pomocí evropských fondů najdeme prostředky na jejich zachování. Každá obec musí mít svoji hospodu i místní prodejnu, základní služby, které slouží lidem v sousedství.
 • Místní výrobci – připravíme nové programy na jejich účinnou propagaci a podporu na trhu. Budeme trvale a intenzivně spolupracovat s místními farmáři a pomůžeme jim v růstu. Podpoříme tak potravinovou soběstačnost celé naší země a ukážeme naši cestu i ostatním krajům.
 • Cesty do školy, do práce a za lékařem – nenecháme obyvatele hraničních oblastí „na holičkách“. Provedeme důkladnou revizi současné dopravní obslužnosti, použijeme selský rozum a vrátíme zpět vše dobré, co kdysi fungovalo. Speciálně se zaměříme na „přeshraniční“ spojení s okolními kraji.

PODPORA SPOLKŮ A AKTIVNÍHO ŽIVOTA

 • Místní sportovci, hasiči, dobrovolníci – nechceme nechat spolky v každoroční nejistotě, jak dopadnou dotace. Najdeme zdroje a férové programy na dlouhodobou podporu a trvalou a pevnou spolupráci s krajem.
 • Dětské domovy – sami jsme na jaře aktivně podpořili děti ve všech krajských domovech. Víme, že děti bez rodin to nemají jednoduché a taky víme, že dobré příklady táhnou. Najdeme pro ně cíleně nové aktivity, sportovní i vzdělávací. Připravíme je tak, aby na prahu dospělosti byly připravené k samostatnému aktivnímu životu.

BOJ ZA PRÁVA OBČANŮ

 • Účinná ochrana proti šmejdům – společně s našimi kolegy z poslanecké sněmovny máme spoustu zkušenosti s bojem proti podvodníkům a podivným prodejcům. Jako krajská samospráva bychom rádi pomáhali našim občanům přímo na místě. Zřídíme poradenskou profesionální linku, která vám pomůže v životních situacích. Po telefonu i osobně poradíme, jak vypovědět nevýhodnou smlouvu, zkontrolujeme právní čistotu obchodní nabídky na energie nebo služby. Obchodní a energetičtí šmejdi nebudou mít na území Pardubického kraje žádnou šanci.

KRAJ, KTERÝ MILUJE KULTURU

PODPORA KULTURY

 • Trvalé lokality pro kulturní akce – naším krajem již prošla spousta krásných akcí. Málokdy však mají pevné zázemí, jsou tak trochu jako „kočovníci“. Ve spolupráci se starosty vytipujeme trvalá a pevná místa, která vybavíme dostatečnou infrastrukturou. Nabídneme jejich služby pořadatelům velkých a úspěšných akcí (koncerty, festivaly, srazy).
 • Nový seznam trvalých krajských akcí – pro stabilní partnerství nestačí dávat každoročně malou dotaci. Chce to nový přístup. Vytvoříme zcela nový seznam špičkových (tzv. „profilových“) akcí kraje a ty budeme podporovat na základě dlouhodobé smlouvy. Podobný model jako u festivalu Smetanova Litomyšl použijeme u nového Třídenního festivalu Pardubického kraje, zaměříme se na úspěšná letní kina a další festivaly.
 • Za kulturou jednoduše – vyjednáme s dopravci jednoduchý systém vstupenka/jízdenka. Každý, kdo si koupí vstupenku na kulturní akce v našem kraji, bude mít v ceně zároveň jízdné veřejnou dopravou.
 • Mobilní aplikace Pardubického kraje – jsme moderní. Každý zájemce bude mít k dispozici aplikaci pro mobilní telefon, kde budou veškeré služby dostupné na jednom místě.

KRAJ, KTERÝ RÁD SPORTUJE

„VLASTNÍ“ SPORTOVNÍ AKCE

 • Nová podpora akcí, které jsou tváří kraje – po vzoru „městských tahounů“ z Pardubic vytvoříme seznam krajských sportovních akcí, které budeme dlouhodobě, trvale a stabilně podporovat. Změníme transparentně systém financování směrem k akcím, které splní přísná kritéria (ekonomické efekty, masové sportování mládeže, reklama celému kraji v zahraničí). Jedná se např. o krajský maraton/půlmaraton, běžecké a cyklistické závody, fotbalové a hokejové krajské turnaje pro děti.
 • Zcela nový formát spolupráce s pořadateli a státem – společně s odborným aparátem Národní sportovní agentury pozvedneme finanční podporu akcí, které mají velkou a nevyužitou tradici (Zlatá přilba, dostihy obecně, Pardubická juniorka, lyžařské sporty).

DOSTIHOVÉ ZÁVODIŠTĚ JAKO SVĚTOVÁ ŠPIČKA

 • Potenciál světoznámého dostihu nesmí zapadnout – Velká pardubická je značka nedozírné hodnoty. Není to otázka jen Pardubic, je to skvělá propagace celého kraje. Vstoupíme aktivně do jednání s akcionáři, přineseme nové způsoby využití a provozu dostihového areálu. I zde budeme spolupracovat s Národní sportovní agenturou a navrhneme vybudování národního olympijského centra jezdeckých sportů právě v Pardubicích.
 • Závodiště jako společenské centrum – v rámci projektu Dostihové závodiště plus přetvoříme tento unikátní park na nové centrum společenského života. Vytvoříme z něj rodinný zábavný park, budeme zde celoročně pořádat kulturní a společenské akce. Přetvoříme dopravní napojení na vlak a MHD, zajistíme moderní parkování. Upravíme areály zeleně, vytvoříme procházkové a běžecké trasy a zázemí pro outdoorové aktivity.

KRAJ, KTERÝ O SOBĚ DÁ VĚDĚT

 • Aktivní podpora cestovního ruchu – potenciál Pardubického kraje už nesmí být na posledním místě zájmu v České republice! Chceme podpořit zdejší turistické cíle a hlavně lokální ekonomiku a místní podnikatele v turistice. Navrhneme podpořit každého turistu, který se zde ubytuje alespoň na jednu noc, paušální slevou na ubytování. Po vzoru aktivit Ministerstva pro místní rozvoj připravíme jednorázové vouchery se slevou 500 korun, které bude možné čerpat právě v cestovních službách v Pardubickém kraji.
 • Aktivní prezentace našich služeb – samospráva musí podporovat atraktivitu a nabídku Pardubického kraje nejen v České republice, ale i v rámci Evropy. Samostatný manažer komunikace bude vyhledávat příležitosti k propagaci a komunikaci. Ukáže zahraničním společnostem školící a vzdělávací možnosti, s cestovními kancelářemi připraví přehled kulturních a sportovních nabídek. Osloví výzkumná centra a univerzity a propojí jejich potřeby s kapacitou na území Pardubického kraje.
 • Aktivní participace občanů na rozvoji – úkolem politiků není dávat moudra, úkolem politiků je naslouchat. Chceme se nepřetržitě ptát občanů, co se jim líbí. Co by změnili, co chtějí jinak? Každý radní bude k dispozici během pondělí ve své kanceláři a každý krajský politik musí jezdit mezi lidi. Využijeme moderní metody, sociální sítě a formuláře, na každý podnět odpovíme a budeme se mu věnovat. Chceme pořádat besedy na školách i v hospodách, chceme lidem ukázat, jak probíhá plánování a tvorba rozpočtu. Náš kraj chceme spoluvytvářet společně s vámi.
 • Spolupráce jako základ úspěchu – Vládu i Parlament České republiky bereme za blízké partnery ke spolupráci. Chceme konstruktivně jednat o rozpočtech krajů. Už nyní se nám daří zajistit finanční podporu pro zdejší projekty a budeme v tomto trendu nadále pokračovat. Společně s odpovědnými ministerstvy vyhledáme vhodné dotační programy, sami nabídneme zkušenosti při úpravách zákonů, zvýšíme prestiž kraje tím, že aktivně zapojíme členy vlády do řešení lokálních problémů.

KRAJ, KTERÝ MÁ ŠPIČKOVÉ STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ

 • Absolutní podpora odborného vzdělání a duálního školství – náš kraj má silné zázemí ve strojírenství a obráběčském průmyslu. Společně se soukromou sférou a za pomoci evropských peněz chceme vybavit naše střední školy tou nejlepší možnou dostupnou technikou. Chceme moderní dílny, učebny a praktické zázemí. Tak, aby rodiny viděly ve zdejším studiu smysl a aby zdejší firmy mohly spoléhat na to, že jim ze škol přijdou skvěle vyučení odborníci. V této oblasti navážeme aktivní a intenzivní spolupráci nejen s firmami, ale také s Hospodářskou komorou, Agrární komorou, Svazem průmyslu a dopravy a s dalšími odbornými organizacemi.
 • Podpora sportu a zdravého životního stylu ­– na všech středních školách, které zřizuje kraj, budeme podporovat aktivní život. Modernizací tělocvičen, vybudováním zdravého přírodního prostředí v areálech a těsném okolí.
 • Zavedení nových forem digitální výuky – po zkušenostech s letošní koronavirovou krizí se postavíme čelem k vybavení všech středních škol nejmodernější komunikační technikou. Zajistíme učitelům i žákům špičkové prostředky pro vzdělávání na dálku, pro využití moderních ICT technologií a digitalizaci vzdělávacího procesu.

KRAJ, KTERÉMU ZÁLEŽÍ NA SOCIÁLNÍ PÉČI

VELKÁ KAPACITA SENIORSKÉHO BYDLENÍ

 • Pomoc obcím s domovy seniorů – na první pohled je nám jasné, že stávající systém je neudržitelný. Nechceme nechat pouze na obcích, aby svými silami zajišťovaly dlouhodobou péči o naše seniory. Zmapujeme dlouhodobé trendy a potřeby v našem kraji a za pomoci nových finančních nástrojů vybudujeme moderní zařízení. Využijeme spolupráci soukromého a veřejného sektoru, zaměříme se na léčbu Alzheimerovy choroby.
 • Péče o seniory v domácím prostředí – za prioritu považujeme rodinnou pomoc členům rodiny. Mnohem více se zaměříme na dostupné pečovatelské služby, domácí hospice a podporu domácího prostředí.
 • Podpora domácí péče pro lidi s handicapem – probíhající transformaci sociálních ústavů na domácí prostředí plně podporujeme. Cítíme však nedostatek v oblasti podpory rodinné péče. Lidé s handicapem, kteří se brzy dostanou do seniorského věku dnes nemají zabezpečenou nabídku vhodného typu bydlení. Je potřeba nalézt a podpořit další poskytovatele chráněného a podporovaného bydlení s potřebnými asistenčními službami.

ZCELA NOVÁ AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE SE SENIORSKÝMI ORGANIZACEMI

 • Funkční podmínky pro rozvoj seniorského hnutí – cíleně a promyšleně zapojíme představitele seniorů (Rada seniorů, SEN-SEN, Život 90 apod.) do odborné práce samosprávy v rámci komisí a výborů kraje. Díky tomu efektivně využijeme profesionální zkušenosti představitelů seniorských organizací při získávání informací o kvalitě života seniorů a o jejich praktických potřebách.
 • Cílené dotační programy pro seniory – v programech kraje budeme navrhovat a schvalovat dotační tituly na podporu volnočasových a vzdělávacích aktivit celé seniorské populace. Dáme mnohem víc prostoru pro organizování jejich vlastních aktivit a podpoříme je odborně, technicky i materiálně. Pro potřeby těchto aktivit zpracujeme krajský plán „Strategie přípravy na stárnutí na roky 2020–2024“, jehož součástí bude analýza a akční seniorský plán na dané období.